Category Archives: recenzii

Recenzii “Biblia nihilistă”

(Crux, 2017)

La curent asupra marilor probleme sociale, cu toate că este o fire solitară, Ștefan Bolea reunește cele mai adânci cugetări despre alienare din sfera filosofiei occidentale sub forma unui caiet scris cu venin. Osmoza între lirica sa ascuțită care te face să simți emoțiile până la os, cu senzația arderii pe rug ca Nessus, și scurtele aforisme dezambiguizante oferă un discurs eminamente strălucitor, în ciuda prezenței unei viziuni întunecate despre murdăria eului interior sau a miasmelor cadaverice rezonate de îmbâcsirea socială.

(Mario Șerban, Mozaicul, 2/2018) Continue reading Recenzii “Biblia nihilistă”

Recenzii “Caietul Roxanei”

(Herg Benet, 2013; Crux, 2018)

Vom regăsi în Caietul Roxanei pasiune şi spirit, muzică clasică şi „metal” extrem, Furtuna lui Beethoveen alături de Tiamat, versuri şi aforisme, salvare şi revoltă, proteste şi soluţii, ateism şi religii, pe Shakespeare, Cioran, Baudelaire, Dostoievski, Nietzsche şi Beckett într-un amalgam năucitor de informaţie şi de cugetări punctate de neoromantism şi de trăiri amoroase, „servite” într-o formulă aproape academică, dar într-un stil cuceritor şi cu desăvârşit talent literar.

(Oliviu Crâznic, Ecourile Furtunii, Cultura #499/2015)

Un jurnal cum puține mai sunt, Caietul Roxanei îți prăjește creierul în timp ce îți frânge inima pe ritm de metale grele sau muzică simfonică. Fiecare rând, fiecare frază poartă cu sine lirismul poetului premiat, analiza pătrunzătoare a filosofului reputat și stilistica ireproșabilă a scriitorului talentat.

Istorii de dragoste am mai citit, dar rareori suntem făcuți martori la povești despre minți. Autorul nu este nici pe departe necredibil, așa cum te-ai aștepta de la un jurnal. Din contră. Hyperion-ul nostru își dezvăluie toate ascunzișurile, toate secretele și toate colțurile întunecate fără nici un fel de rezerve. Își deschide larg temnițele sufletului, își despoaie cugetul de tare, sparge baierele convenționalului, sfâșie straiele auto-conservării și corectitudinii politice (în care suntem toți înveșmântați) pentru a-și dezvălui mintea în cele mai intime și mai infernale manifestări ale sale. Un superb exercițiu de sinceritate masochistă, în care nimic nu rămâne tabu.

Un Luceafărul 2.0 în proză, dacă poetul nepereche ar fi continuat povestea, Caietul Roxanei este pe lângă jurnalul unei iubiri incandescente, și cronica unei maturizări depline, al împlinirii ultime, dovada vie a faptului că lucrurile care nu te ucid te fac mai… straniu. Căci urmează Caietul Psihopatului, povestea de care Hyperion Întâiul, din păcate, nu s-a mai bucurat.

(Andreea Sterea, Roxana și Hyperion – Cronica unei ieșiri din neant, EgoPHobia #56)

Recenzii “Existențialismul astăzi”

(Herg Benet, 2012; Eikon, 2019)

Ștefan Bolea socotește că atitudinea dialogală, parteneriatul tensional cu aceste valori ori perspective asupra vieții pot duce la răspunsuri mai puțin previzibile ori mai profitabile spiritual. Ideea este întrucâtva surprinzătoare, fiindcă pare sã degaje un optimism epistemic ori existențial mai puțin caracteristic existențialismului însuși. Absurdul de odinioară se estompează în fața noului uz al fantelor puse la dispoziție de meditația maeștrilor existențialismului.

(Ovidiu Pecican, Existențialismul actual și peren, Apostrof, 3/2013) Continue reading Recenzii “Existențialismul astăzi”

Recenzii “Introducere în nihilismul nietzschean”

(Aius, 2012)

Ştefan Bolea este una dintre rarele şi frumoasele figuri de autori români foarte tineri care scriu cu dezinvoltură şi har literatură şi filosofie. El cultivă astfel o linie de forţă a culturii române care are toate şansele să fie privită de viitorii istorici ai domeniilor drept o trăsătură a literaturii şi filosofiei româneşti proprie secolelor al XIX-lea şi XX.

(Alexander Baumgarten, Nietzsche și nimicul postmodernilor, România literară, 7/2015)

Recenzii “Gothic”

(Herg Benet, 2011)

Noaptea instinctelor

La drept vorbind, toate cele trei titluri [Război civil, Noaptea instinctelor, Gothic] contureazã un areal rimând perfect cu o stare de anarhism şi insurecţie într-un decor tenebros şi în armonie cu un anume tip de muzicã heavy metal, pe fundalul unei imagistici care îşi gãseşte sursele atât în goticul literar al lui Horace Walpole sau Mary Shelley, cât şi în filme precum Cabinetul doctorului Caligari.

(Ovidiu Pecican, Canibalism, „consumism”, resurecție,Tribuna, 231/2012) Continue reading Recenzii “Gothic”

Recenzii “Noaptea Instinctelor”

(Brumar, 2009)

Noaptea instinctelor

Noaptea Instinctelor aduce aceeași viziune întunecată, pesimistă și profundă cu care ne-a obișnuit poetul, angoasa ne lovește la tot pasul. Deși abordarea si stilul sunt ușor diferite fata de Război Civil, consistenta sentimentelor rămâne aceeași. Infernul cu care suntem puși față în față este cel interior, din care nu exista ieșire decât prin negarea propriei ființe si anularea propriei libertăți.

(Cristina Nemerovschi, Metalhead, Iunie 2009) Continue reading Recenzii “Noaptea Instinctelor”

Recenzii “Război civil”

(Vinea, 2005; Herg Benet, 2016)

Război civil

Tocmai excesul de recuzită transformă însă poemele din volum într-o parodie (mai mult sau mai puţin voluntară) a reportajului mizerabilist cultivat de poeţii promoţiei 2000, lăsând în cele din urmă sentimentul mistificării, al farsei enorme, în timp ce poetul pare a da în permanenţă cu tifla unui cititor tot mai derutat, care nu mai ştie daca autorul glumeşte sau vorbeşte serios, dacă are de-a face cu un nihilist autentic sau cu un parodist care demontează mecanismele liricii autenticiste, şi-i caricaturizează cu vervă lucrurile comune. Iar Ştefan Bolea e un poet interesant tocmai datorită acestei ambiguităţi de un soi mai aparte a discursului său, pe parcursul căruia procedeele noului lirism sunt deformate, contorsionate şi transformate în cele din urmă în caricatură.

(Octavian Soviany, Starea de insurgență, EgoPHobia, 9-10/2006) Continue reading Recenzii “Război civil”

Recenzii “AntiZeu”

(Herg Benet, 2014)

antizeu

Am citit noul volum de poezie al lui Ștefan Bolea, Antizeu, pe muzica celor de la The Antlers. O nebunie e în ambele. O nebunie care distruge tot … Ceea ce apreciez … la Bolea este faptul cã poemele lui au un ritm, ce se menține, de cele mai multe ori, de la început pânẵ la final; oi mai au o tonalitate în armonie cu acest ritm.

(Alexandra Turcu, Când poetul e de fapt filosof, Steaua, 3-4/2015) Continue reading Recenzii “AntiZeu”