Arhive etichete: cronici

Structura înainte de toate

[cronica volumului Bastionul lingvistic. O istorie comparată a structuralismului, Bucureşti: Editura Muzeului Literaturii Române, 2017]

Cartea Adrianei Stan, Bastionul lingvistic. O istorie comparată a structuralismului (Bucureşti: Editura Muzeului Literaturii Române, 2017), bazată pe o teză de doctorat susţinută în 2012 la Facultatea de Litere din Cluj, conţine o analiză a structuralismului românesc din perioada postbelică. Structurat în zece capitole (se porneşte de la arheologia conceptului, importanţa lingvisticii, ideologia structuralismului; se ajunge la eclipsa istoriei literare, la limbajul „noii“ criticii româneşti din anii ’70 şi la textualismul optzecist), volumul beneficiază de un cuvânt înainte elogios al lui Mircea Martin: „Nu, în ciuda aparenţelor materiale şi cronologice, această carte nu este un debut. Ţinuta şi calitatea să [sic] îmi aduc în memorie cunoscutul dicton francez care echivalează – în situaţii excepţionale – o primă încercare cu o operă magistrală“ (p. 11).

[textul complet în Apostrof #8/2018]

Patru trepte dintr-o iniţiere

[cronică a volumului de memorii „Bucuria de a nu fi perfectă. Bucureşti-Tel Aviv 1941-2015 ” (Humanitas, 2016)]

Riri Sylvia Manor, specialistă în neuro-oftalmologie (autoarea a peste 60 de articole medicale în engleză), poetă şi traducătoare de expresie ebraică şi română, reconstruieşte în memoriile ei, Bucuria de a nu fi perfectă. Bucureşti-Tel Aviv 1941-2015 (Bucureşti: Humanitas, 2016) imaginea unui Bucureşti în acelaşi timp mitic şi umbrit de alura totalitarismelor. La fel ca Fellini, scriitoarea îşi sondează memoria, decelându-şi traumele şi transformându-şi experienţele într-un roman existenţial.

[textul complet în Apostrof #7/2018]